தமிழ்நாட்டில் புதிதாக தொழில்களில் ஈடுபட விரும்பும் முதல் தலைமுறை தொழில் முனைவோருக்கு உதவும் விதமாக New Entrepreneur -cum- Enterprise Development Scheme- – NEEDS (புதிய தொழில் முனைவோர் மற்றும் தொழில் நிறுவன மேம்பாட்டுத் திட்டம்) என்ற திட்டத்தை தமிழக அரசு 2012ம் வருடம் கொண்டுவந்துள்ளது

Read More