காரைக்குடியில் ‘தரமான, சுவையான உணவகம் என்றால் நினைவுக்கு வருவது ‘காரைக்குடி அன்னலெக்ஷ்மி’ தான். ஆரம்பித்த நாளில் இருந்து இன்று வரை உணவு வகைகள் காலத்துக்கேற்ப மாறியதே தவிர, சுவை, தரம், தூய்மை எதுவுமே மாறாமல்  20 ஆண்டுகளாக நிர்வகிக்கும் அந்தப் பெருமைக்குரியவர்

Read More