ப்ளிப்கார்ட் இந்தியாவின் புகழ்பெற்ற ஆன்லைன் கம்பெனிகளில் ஒன்று. நாம் எல்லாருக்குமே ஒரு ஆதங்கம் எப்போதும் இருக்கும் நாம் பொருட்களின் விற்பனையை எவ்வாறு கூட்டுவது என்று. உங்களின் இந்த ஆதங்கத்தை போக்குவதற்கு ஆபத்பாந்தவனாக வருகிறது ப்ளிப்கார்ட்.

Read More